Lifestyle

[Eng. life style] levensstijl, persoonlijke manier of stijl van leven.

Eigenlijk Chantel Lifestyle